Author Tefik Salihu

Argëtim
1 Emra shqiptar

EMRA MASHKULLORË EMRA FEMËRORË A Adan Adana Afrim Adea Agim Adriatika Agron Afeida Aimir Albana Alban Albanesha Albanor Agnushe…

Histori
1 Lashtësia e Smirës

  -Sipas burimeve arkeologjike, epigrafike e toponomastike, shumë vendbanime në territorin e sotëm të Kosovës janë themeluar në parahistori, gjatë…

Fshati
0 Veprimtaria fetare

Popullata vendëse shqiptare e këtij fshati nga besimi pagan-politeziëm, në kohën romake, duke përqafuar fenë krishtere kalon në besimin në…

Fshati
0 Popullsia

Në bazë të  regjistrimit të fundit të popullsisë dhe ekonomive familjare që është kryer në prill të vitit 2011, Smira…

Fshati
0 Relievi dhe toka

-Nga aspekti gjeo-morfologjik, përkatësisht ai i relievit, Smira ka terren të formave të ndryshme-fusha, lugina, kodrina, male të ulëta dhe…

Fshati
0 Pozita gjeografike

  -Smira gjendet në rajonin e Anamoravës,  rrëzë maleve të  Karadakut, rreth 4 kilometra në jugperëndim të Vitisë, në lartësi…

1 169 170 171 172