Popullata vendëse shqiptare e këtij fshati nga besimi pagan-politeziëm, në kohën romake, duke përqafuar fenë krishtere kalon në besimin në një zot-monoteizëm.

Në mes të fshatit dhe në pjesën veriore të këtij vendbanimi ata kishin ngritur kishat e tyre. Por, me rënien nën sundimin osman dhe pas një kohe, me kalimin në fenë islame, kishat e Smirës kishin mbetur pa përkujdesje dhe janë rrënuar. Madje, thuhet se nga gurët e njërës prej saj ëshë ndërtuar xhamia e vjetër.

 Në fillim lutjet fetare janë bërë në një shtëpi, në formë të një xhamie të vogël. Pastaj në vitin 1890 ndërtohet xhamia e fshatit pa minare dhe mejtepi pranë saj. Kjo xhami rrënohet në vitin 1990, për t`u ngritur kjo që është sot.  Përndryshe, Smira ka qenë e njohur për numrin e madh të hoxhallarëve, të cilët kanë shërbyer edhe në fshatra të tjera.

Leave A Reply