Është përmbyllur me sukses aksioni vullnetar për zhvendosjen e garazhës së druve dhe të kalldajës së ngrojes qendrore në Shkollën e mesme të ulët ‘Dëshmorët e 5 Prillit’, në Smirë.  Aksioni kishe nisur në fund të qershorit  pas vendimit që u mor në mbledhjen e përbashkët të përfaqësuesve të Këshillit të fshatit, Këshillit të shkollës dhe drejtorit të shkollës. Për dy muaj, komisioni në përbërje: Bahri Zuka, Kemur Mustafa, Zijadin Ahmeti, Agim Hasani dhe Imri Sahiti mblodhi vullnetarisht nga bashkëvendasit  dhe nga kompanitë 4555  euro para të gatshme, komuna e Vitisë ka dhënë 980 euro, kurse 400 euro janë nga shitja e mbeturinave metalike që kanë qenë në shkollë që gjithsej bëjnë 5935 euro.  Mirëpo janë dhënë edhe materiale e mjete si dhe punë vullnetare.

Ja lista e kontribuesve me të holla, sipas datave:

Më 06.07.2014: Xhavit Sahiti 50E,Emrush Azizi 100 E,Arben Sejdiu 50E,Gazmend Bajrami 50E,Mentor Ibishi 100E,Kemur Mustafa 50E,Femi Ramadani 100E,Nazmi Shabani 20E,Hysni Hasani 10E,Shani Ferizi 50E,Ibrahim Mustafa 10E,Mustaf Hamiti 10E,Emrush Sejfullahu 20E,Remzi Shaqiri 20E,Abaz Ramadani 20E,Sami Ramadani 50E,Feriz Idrizi 30E. Gjithësejt: 740E.

Më 07.07.2014: Musli Ahmeti 50E,Qahil Imeri 50E,Fehmi Ramadani (Cernovit) 10E,Ibrahim Ahmeti 50E,Hetem Hetemi 10E. Gjithësejt: 170E.

Më O9.07.2014: Nezir Hasani 50E,Izer Salihu 100E,Naim Idrizi 30E,Sali Hasani 15E,Hasan Hasani 50E. Gjithësejt: 265E.

Më 10.07.2014: Zekir Avdiu 20E,Shinasi Isa 20E,Basri Pajaziti 10E,Mentor Avdyli 10E,Muzafer Avdyli 50E.Gjithësejt: 110 E.

Më 11.07.2014: Tahir Ahmeti 50E,Beshir Salihu 10E,Ibrahim Ademi 50E.Gjith.110 E.

Më 12.07.2014 : Esat Sahiti 15E,Naim Hetemi 20E,Imer Imeri 10E,Sami Ibrahimi 20E, Muzafer Shabani 50E,Hajrush Sahiti 10E,Xhavit Salihu 100E.Gjithësejt:225 E.

Më 13.07.2014: Osman Sejdiu 30E.Gjithësejt: 30E.

Më 15.07.2014: K.B.Agropharm(Besim Sahiti) 100E,Basri Ramadani 10E,Fahri Jetishi 20E,Islam Ramadani 20E,Fadil Jetishi 20E,Nezir Ramadani 30E,Rrahim Avdyli 50E,Bahri Haliti 50E,Sahit Sylejmani 10E. Gjithësejt:310E.

Më 16.07.2014 : Blerim Mehmeti 50E,Bajram Bajrami 20E,Besim Ramadani 20E,Kemajl Murtezi 20E,Brahim Pajaziti 30E.Gjithësejt: 140E.

-Më 17.07.2014 : Metush Sylejmani 50E,Danush Ibrahimi 20E.Gjithësejt:70E.

Më 18.07.2014 :  Njazi Fejzullahu 100E, Avdulla Ramadani 20E.Gjithësejt:120E.

-Më 19.07.2014 :  MIGROSI 200E,Jup Ahmeti 100E,Ibush Ramadani 20E, Isak Rexhepi 10E, Arsim Rexhepi 10E, Imri Sahiti 10E, Selim Sejdiu 25E, Gëzim Arifi 20. Gjith.395E.

Më 20.07.2014 : Nazmi Ramadani 10E, Mumin Idrizi 50E, Mahir Agushi 20E, Mentor Zuka 20E, Njazi Zuka 50E. Gjith. 150E.

Më 21.07.2014: Ramush Azemi 100E, Samet Sahiti 20E. Gjith. 120E.

Më 22.07.2014, Basri Xheladini 20E.  Gjith.20E.

Më 23.07.2014, Fevzi Ibrahimi 50E,Bedri Sahiti 50E,Kjani Ibishi 10E. Gjith.110E.

Më 24.07.2014, Sabri Sahiti 20E. Gjith. 20E.

Më 25.07.2014, Mirali Shabani 100E,Misin Misini 10E,Bardhyl Ibishi 50E. Gjith.160E.

Më 26.07.2014, Arsim Halili 10E, Shpejtim Ibishi 10E, Bajram Idrizi 100E, Muhabi Ferizi 50E. Gjith.170E.

Më 27.07.2014, Ramadan Rrahmani 100E, Afrim Salihu 50E. Gjith. 150E.

Më 29.07.2014, Fatmir Sahiti 10E. Gjith. 10E.

Më 31.07.2014, Ibush Sahiti 40E. Gjith.40E.

Më 05.08.2014, Xhelal Shabiu 10E. Gjith. 10E.

Më 06.08.2014, Kemajl Salihu 100E, Gazmend Ibrahimi 50E, Sylejman Shabiu 20E, Muhamet Azizi 55E, Gëzim Nazifi 5E, Farush Ferizi 20E, Zahir Sinani (Skfteraj) 20E. Gjith.270

-Më 07.08.2014, Mirali Ibrahimi 60E, Musa Bajrami 100E, Avdyl Sejdiu 50E, Lah Jashari 20E, Tefik Hiseni 50E, Tefik Salihu 10E, Mustaf Jahiu 50E. Gjith. 340E.

Më 08.08.2014, Selman Hiseni 50E, Ahmet Sejdiu 30E.

Më 10.08.2014, Mustaf Osmani 50E, Florent Imeri 50E.

Më 18.08.2014, Agron Shabiu 20E,

Më 21.08.2014, Ismajl Berati 30E

Më 27.08.2014, Xhelal Sahiti 20E

-Më 02.09.2014, Fadil Ramadani 20E,  Sherif Azizi 30E

TOTALI: 4555E

Këtyre i shtohen edhe 400E, të përfituara nga shitja e mbeturinave metalike që kanë qenë në shkollë, 980E, të dhuruara nga KK i Vitisë Gjithsejt para të gatshme të inkasuara 5935E.

 Kontribuesit në forma tjera:

Xhelal Rrahmanin ka ofruar  një qmim më të volitshëm për mbulimin e depos së druve që  krahasuar  me ofertën e dytë ka qenë më i lirë për 210E.

Idriz Arifi ka dhuruar  një derë të deposë së druve në një vlerë rreth 400E.

Kemajl Murtezi ka bërë vendosjen e dritareve të deposë së druve.

Mensur Sadiku krejtë zallin e ka bartë më lirë se sa qmimi real që ka qenë.

Ing.Dipl.Mentor Ibishin përpos ndihMës financiare, bëri projektin e depos së druve (dhe në vazhdimësi përcjelli punën), si dhe projektin komplet të rrethojës së shkollës.

Tefik Salihun vazhdimisht përcjelli punët dhe ato i publikoj në faqen e Smirës.

Duhet cekur edhe punën fizike të ofruar nga Drejtori, puntorët teknik, Agim Hasani dhe shumë qytetarë tjerë të fshati Smirë.

 

SHPENZIMET:

-70E, më 14.07.2014,largimi i druve nga depoja e vjetër, punëkryes Gazmend Hasani…

-150E, më 17.07.2014, 3 kamion zallë shtroje,Mensuri

-100E, më 17.07.2014,rrënimi i garazhës,bartja dhe pastrimi i vendit,nxjerra e kajsiave,Mensuri

-600E, më 18.07.2014,blerja e materjalit ndërtimor së bashku me Hamdiun,te Njazi Fejzullahu

-100E, më 19.07.2014, 1 kamion zallë betoni,Mensuri

-30E, më 20.07.2014, 1 kamion zallë tampon, Mensuri

-25E, më 20.07.2014,cjapit për shtypjen e podit

-100E, më 21.07.2014,1 kamion zallë për beton,Mensurit

-85E, më 23.07.2014, zallë muri,Islam Osmani Drobesh

-400E, më 22.07.2014, Komp. Smira, Njazi Fejzullahu

-500E, më 26.07.2014, Hamdi Salihut

-500E, më 02.08.2014, Kom. Smira (Njazi Fejzullahu)

-22E, më 02.08.2014, zallë muri, 1 kubik, Islam Osmani (Drobesh)

-200E, më 04.08.2014, Hamdi Salihu

-150E, më 04.08.2014, Hamdi Salihu (për oxhak)

-100E, më 10.08.2014, zhvendosja e shporetit (Lubisht)

-12E, më 10.08.2014, blerje shkume për dritare dhe dyer të garazhës

-500E, më 20.08.2014, Xhelal Rrahmanit, “METALIKU-S”, për llamarinën e garazhës së shkollës

-980E, më 28.08.2014, N.T.P. “SMIRA”

-11.20E, më 21.08.2014, N.T.P. “SMIRA”

-12E, më 18.08.2014,  N.T.P. “SMIRA”

-15.60E, më 26.08.2014, N.T.P. “SMIRA”

-10E, më 27.08.2014, N.T.P. “SMIRA”

-11.50E, më 26.08.2014, N.T.P. “SMIRA”

-8E, më26.08.2014,N.”Alb Plast”-gyp

-20E, më 30.08.2014, Materjal ujësjellësi që lidhë gypin jashtë me Kaldajën

-10E, më 30.08.2014, material higjienik,ETC, Viti

TOTALI: 4722E

-4722E

-1200E,  Mjeshtrit e nxemjes qendrore

-10E,  ndrrimi i një ore defekt të Kaldajes

-20E, një mbrojtës të kaldajës nga rreziku

-30E, borxh në N.T.P. “SMIRA”

-30E, një kamion zallë,Mensurit

TOTALI: 6012E, Shpenzime

SQARIM: Të gjitha këto të dhëna janë të argumentuara edhe me shkrim përmes faturave.

Drejtori i shkollës Xhavit Sahiti në emër të Këshillit të shkollës, Komisionit 5 anëtarësh dhe të gjithëve nxënësve, punonjësve dhe të prindërve i falënderon të gjithë ata që kontribuan në mënyrë që projekti të realizohet me sukses. Sipas tij, tani janë krijuar kushte më të mira për punë dhe mundësi më të lehta për të furnizuar kalldajën me lëndë djegëse si dhe është krijuar një ambient më i bukur.

02.09.2014, Smirë

Leave A Reply