Në mbledhjen e hapur më 27 qershor 2014, të organizuar nga Këshilli i fshatit, Këshilli i shkollës dhe drejtori i shkollës ‘Dëshmorët e 5 Prillit’, u mor vendim që të fillohet me aksionin për zhvendosjen e garazhës së druve dhe ndërtimin e rrethojës 55 m të gjatë në oborrin e shkollës.

Me këtë rast u themelua komisioni 5 anëtarësh për mbledhjen e të hollave, në përbërje: Bahri Zuka, Kemur Mustafa, Zijadin Ahmeti, Agim Hasani dhe Imri Sahiti.
-Komisioni filloj punën më 06.07.2014 dhe deri më 18.07.2014, ka mbledhur 2390 euro.
Drejtoria e shkollës dhe Këshilli i fshatit falënderojnë personat dhe kompanitë që kanë mbështetur aksionin. Ja lista e kontribuesve:
Xhavit Sahiti 50 €, Emrush Azizi 100 €, Arben Sejdiu 50€, Gazmend Bajrami 50€, Mentor Ibishi 100 €, Kemur Mustafa 50 €,Femi Ramadani 100 €, Nazmi Shabani 20 €, Hysni Hasani 10€, Shani Ferizi 50€, Ibrahim Mustafa 10€, Mustaf Hamiti 10€, Emrush Sejfullahu 20€, Remzi Shaqiri 20€, Abaz Ramadani 20€, Sami Ramadani 50€, Feriz Idrizi 30€, Musli Ahmeti 50€, Qahil Imeri 50€, Fehmi Ramadani (Cernovit) 10€, Ibrahim Ahmeti 50 €, Hetem Hetemi 10 € ,Nezir Hasani 50 €, Izer Salihu 100 €, Naim Idrizi 30 €, Sali Hasani 15€, Hasan Hasani 50€, Zekir Avdiu 20€, Shinasi Isa 20€, Basri Pajaziti 10 €,Mentor Avdyli 10€, Muzafer Avdyli 50 €, Tahir Ahmeti 50 €, Beshir Salihu 10€, Ibrahim Ademi 50€, Esat Sahiti 15€, Naim Hetemi 20€, Imer Imeri 10€, Sami Ibrahimi 20€, Muzafer Shabani 50€, Hajrush Sahiti 10 €, Xhavit Salihu 100 €, Osman Sejdiu 30 €, K.B.Agropharm (Besim Sahiti) 100€, Basri Ramadani 10€, Fahri Jetishi 20€, Islam Ramadani 20€, Fadil Jetishi 20€, Nezir Ramadani 30€, Rrahim Avdyli 50€, Bahri Haliti 50€, Sahit Sylejmani 10€, Blerim Mehmeti 50 €, Bajram Bajrami 20€, Besim Ramadani 20€, Kemajl Murtezi 20€, Brahim Pajaziti 30€, Metush Sylejmani 50€,Danush Ibrahimi 20€, Njazi Fejzullahu 100€, Avdulla Ramadani 20€, Naim Sejdiu 20€, Ejup Ahmeti 100 €.

Më 17.07.2014, drejtori i shkollës pati takim veq e veq me gjithë mjeshtrit e fshatit Smirë dhe prej tyre mori ofertat e ndërtimit të garazhës së druve. Të njejten ditë komisioni 5 anëtarësh,Kryetari i këshillit të shkollës dhe drejtori i shkollës, shqyrtuan ofertat e ofruara nga mjeshtrit e fshatit Smirë dhe erdhën në përfundim që oferta më e pranueshme është ajo e Hamdi Salihu, i cili ofroi një cmim prej 700 euro, që krahasuar me të tjerët është më i liri.
Të gjitha këto janë të argumentuara përmes procesverbalit të mbajtur nga drejtori i shkollës Xhavit Sahiti.s

Udhëheqja e shkollës kërkon nga bashkëatdhetarët dhe qytetarët e fshatit Smirë se ende ka punë tjera për t`u kryer, prandaj mundësisht edhe më tutje të kontribohet në aksionin e filluar për grumbullimin e parave.
Sikurse këto të më sipërmet edhe gjitha të tjerat do të jenë transparente për qytetarët.

Leave A Reply