Nxënësit e Shkollës Fillore të Mesme të Ulët, në Smirë, tash e tutje do të kenë kushte më të mira për të zhvilluar orët e Kulturës Fizike dhe aktivitetet e manifestimet  tjera sportive.  Me financinim nga buxheti komunal i  Vitisë, fusha e sportit në e kësaj shkolle është shtruar  në gomë. Drejtuesit e shkollës kanë falënderuar Komunën e Vitisë për këtë investim në infrastrukturën shkollore aportive të fshatit.

Leave A Reply