PRINDET 2Prindër dhe punonjës të Shkollës së Mesme të Ulët “Dëshmorët e 5 Prillit”, në Smirë, kanë debatuar sot në një takim mbi dukurinë e dhunës në shkolla. Drejtori Xhavit Sahiti ftoi të gjithë që të bashkëpunojnë me shkollën. “Kërkoj posaqërisht nga prindërit që të kenë kujdes me fëmijët që të mos devijojnë dhe të mos bartin me vete armë të ftohta apo çkadoqoftë që rrezikon nxënësit në shkollë. Kërkoj nga ju që të ndihmoni në zbatimin e rendit dhe rregullit në shkollë, pra që rregullorja të respektohet si duhet”, ka thënë Sahiti.

Arsimtari Izet Sylejmani, luti të pranishmit që të jenë të vëmendshëm dhe të kenë nën kontrollë fëmijët e tyre, në mënyrë që të mos ndodhin incidente, siç po dëgjojmë raste nëpër Kosovë.

Agim Hasani nga Këshilli për Siguri në bashkësi, shprehu shqetësimin e tij që disa nxënës po prishin rendin në shkollë, duke trokitur nëpër dyer apo dritare apo duke bërë zhurmë.

Gani Agushi, vlerësoi se deri më tani nuk ka pasur mësimdhënës të përkushtuar për edukim dhe rregull në shkollë.

Nexhat Ibrahimi kërkoi angazhim dhe interesim të udhëeqjes së shkollës për të gjetur mënyrat për të investuar në izolimin dhe fasadimin e objektit shkollor.

Në këtë takim u zgjodhën edhe tre anëtarë të Këshillit të shkollës nga radhët e prindërve: Isak Rexhepi, Emrush Azizi dhe Tefik Salihu. Tre anëtarë të tjerë nga radhët e mësimdhënësve: Shpresa Zuka, Afrim Salihu dhe Mustafë Osmani, janë zgjedhur më herët. Tash ka mbetur të zgjedhet edhe përfaqësuesi i nxënësve në këtë këshill.

Leave A Reply