NXENESIT NE GJYKATENxënësit e shkollave fillore “Dëshmorët e 5 Prillit” në Smirë dhe “Halil Alidema” në Pozheran , kanë vizituar degën e gjykatës themelore në Viti, për t`u njohur  nga afër me funksionet, punën dhe shërbimet që ofron ky institucion. Kjo vizitë është realizuar në kuadër të projektit “Transparenca në gjykata rritë besimin e qytetarëve”, që implementohet nga OJQ Elita dhe që mbështet nga ATRC/USAID. Ibrahim Sefedini, koordinator i projektit ka thënë se  ky aktivitet ka për qëllim që krahas informimit më të drejtë të qytetarëve për punën e gjykatave të ndihmoi edhe gjeneratat më të reja në ngritjen e njohurive të tyre për gjykatat.

“Transparenca në gjykata ka një rëndësi të madhe për ngritjen e efikasitetit në punë të këtij institucioni, prandaj përmes këtyre aktiviteteve po synojmë që të  rrisin transparencën dhe të njoftojmë sa më shumë qytetarët për punën që po bëjnë institucionet e drejtësisë në komunën e Vitisë”, ka thënë Sefedini.  Ndërsa, gjykatësi Raif Fazliu, duke njoftuar nxënësit e funksionet e gjykatave dhe punën që kryhet në këto institucione të drejtësisë, ka thënë se   është në interes të gjykatës që ajo të jetë sa më afër qytetarëve e në veçanti gjeneratave të reja, pasi ky bashkonim ndihmon në rritjen e besimit të qytetarëve tek institucionet e drejtësisë. Ai është shprehur i kënaqur me interesimin dhe dijen që kanë shfaqur nxënësit për gjykatën si institucion. Nxënësit gjatë vizitës që i kanë bërë degës së gjykatës themelore më Viti, janë interesuar për  çështjet që lidhen me funksionin e këtij institucione në ndarje të drejtësisë , duke filluar nga roli i gjykatës e deri tek mënyrë e parandalimit të korrupsionit në gjykatë. Drejtori i shkollës fillore “Dëshmorët e 5 prillit”, Naim Agushi, ka thënë se shkolla ka përkrahur këtë aktivitet pasi kjo vizitë në gjykatë u mundëson nxënësve që ta njohin më mirë këtë institucion dhe të kenë më të qartë pjesën e mësimit  që e kanë mësuar në lëndën e edukatës qytetare për gjykatat. Edhe Valbonë Halimi, drejtoreshë e shkollës “Halil Alidema” në Pozheran, ka theksuar se çdo aktivitet që ndihmon fëmijët të rrisin njohuritë e tyre në mësime është i mirëseardhur për ta, prandaj edhe nxënësit e shkollës së Pozheranit kanë marr pjesë në mënyrë aktive në aktivitetet që kanë të bëjnë me vizitën në gjykatë.

 

Leave A Reply