Me qëllim të planifikimit të buxhetit komunal për periudhën 2014-2016 Zyra për Informim Publik dhe Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim në bashkëpunim me Zyrën e Kryetarit ka paraparë që gjatë këtij viti të mbajë diskutime publike në disa fshatra.

Në Smirë takimi do të mbahet të martën më 09 korrik 2013, nga ora 15:00, në lokalet e Shkollës së fshatit.

Leave A Reply