Jeta është një mësim i gjatë mbi nënshtrimin. /James M. Barrie/

Leave A Reply