Të mos pranosh gabimin që ke bërë, do të thotë se ke bërë një gabim të dytë. 

/Bill Clinton/

Leave A Reply