Ftohen prindërit e nxënësve të klasës së mësueses Saranda Jetishi dhe arsimtarit të Gjuhës Angleze Arif Zuka, në një takim për të diskutuar në lidhje me projektin “Renovimi i klasës”. 

Projekti sponsorizohet nga USAID-i amerikan, kurse pjesëmarrja e prindërve është e domosdoshme. Shikoni shembuj në  www..bep-ks.org

Takimi do të mbahet të shtunën, më 12 maj 2012, nga ora 19:00, te shkolla, në Smirë.

Leave A Reply