Deti është si fëmija-edhe të kënaqë edhe të djegë.

Leave A Reply