Ai që shumë flet, gjë në dritë nuk çet. 

Leave A Reply