Puno shpejt atë që nuk është urgjent, për të pasur kohë të punosh shpejt atë që është urgjent (Thënie kineze).

Leave A Reply