Cungun më të madh ruaje për Shëngjergj.

(Fjalë popullore)

Leave A Reply