Vetëm puna i pengon njerëzit që të mos mendojnë për gjëra të këqija.

Leave A Reply