Më mirë është të meritosh e mos të fitosh, sesa të fitosh e të mos meritosh.  (Spenser)

Leave A Reply