bora_bageriQytetarë të Komunës së Vitisë, reshurat e vazhdushme të borës po vështirsojnë qarkullimin e lirë dhe të sigurt, edhe për kundër angazhimt  të pa ndërprerë të kompanive kontraktuese për pastrimin e rrugëve është praqitur nevoja që ne bashkarisht të mobilizohemi dhe të  marrim të gjitha masat për një qarkullim të lirë dhe të sigurt.
Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi e  Komunës së Vitisë në mbledhjen të mbajtur me 26.01.2012 ju drejton gjithë qyetarëve të komunës së Vitisë  këtë:

A P E L O J M Ë   PËR
 
I.Organizimin e komunitetit përmes këshillave të fshatrave që të bëjnë pastrimin në lokalitetet e veta.
II.Të gjitha lokalet afariste dhe bizneset të marrin masa të minjëhershme që të bëjnë pastrimin e borës para lokaleve të tyre dhe të mos hedhin borën në rrugë.
III.Ftojmë të gjitha organizatat punuese (shkollat ,qendrat e mjekësisë familjare dhe punktet e saj etj…) që vazhdimisht të bëjnë pastrimin e borës para objekteve të tyre.
IV.Gjithashtu ju bëjmë lutje qytetarëve të cilat kanë pajisje për largimin e borës të kontribonjnë në hapjen e rrugëve në lokalitetet e tyre me qëllim që të lehtsohet qarkullimi .
 
 
                                                                                                                                                                           Kryetari i Komunës
                                                                                                                                                                           z.  Nexhmedin  Arifi

Leave A Reply