Ardi (Abdurrahman) Elezi, imami i ri i Smirës

0

Ardi (Abdurrahman) Elezi është hoxha i ri nga Smira, Imam në xhaminë e fshatit Smirë.
Lindi më 1995. Mësimet e para i vijoi në shkollën e vendlindjes “Dëshmorët e 5 Prillit”, kurse shkollën e mesme “Al Bouth Al Az’har” dhe fakultetin drejtimi Jurisprudencë Islame sipas medh’hebit hanefij e ka në përfundim në Kajro të Egjiptit, në Universitetin shtetëror të Az’harit.
Hoxha është hafiz/memorizues i Kur’anit Famëlartë dhe njohës i mirë i gjuhës dhe gramatikës Arabe.
Është i martuar dhe ka një fëmijë.

 

Share.

Leave A Reply

© Të gjitha të drejtat e rezervuara