Faqja e Smirёs nё internet, www.fshatismire.com,  ka nisur evidentimin dhe prezantimin e bizneseve tё smirasve nё Smirё dhe gjetiu si dhe  nё diasporё.  Kjo nismё ka pёr qёllim promovimin e subjekteve afariste smirase, nё mёnyrё qё smirasit tё mund tё marrin shёrbimet qё ju duhen nga bashkёvendasit e tyre. Regjistrimi pёr 12 muaj kushton 12 €.    Pёr t`u informuar kontaktoni nё          e-mail: info@fshatismire.com

 

http://fshatismire.com/biznese

Leave A Reply