Dy figura në drunj të Smirës, të krijuara nga natyra: Kosova dhe një portret njeriu, të cilat i ka vërejtur Ramiz Ramadani. Ai ka në shtëpi edhe ornamente të vjetra dhe gjëra tjera interesante.

 

Leave A Reply