7 Marsi 002

Mësuesi Mustafë Hamiti, po mban lëndën Gjuha Shqipe, me klasën e tij IV-2, në Shkollën e Mesme të Ulët “Dëshmorët e 5 Prillit”, në Smirë, më 7 mars, në Ditën e mësuesit.

Leave A Reply