dani dhurata

Fëmijët e Ramadan Rrahmanit, po mbushin çantat me fletore, lapsa, goma, ngjyra e material dhe mjete tjera mësimore, të cilat i ati i tyre ua ke dedikuar 10 nxënësve në nevojë të shkollës së Smirës. Dani edhe më 2012 veproi njëjtë në fillim të vitit të ri shkollor. Ai personalisht këto mjete ua shpërndau nxënësve nëpër familje, por tha se nevojat ishin më të mëdha se kaq.   

Leave A Reply