FIQ ME SMIRENForumi për Iniciativa Qytetare-FIQ, dëshiron të ruajë komunikimin me fshatin Smirë. Zëvendësdrejtori i kësaj organziate, Nazim Haliti, në një takim që ka pasur me kryetarin e Smirës dhe me disa përfaqësues të subjekteve të ndryshme dhe të shoqërisë civile, ka thënë se FIQ dëshiron të vazhdojë të zhvillojë edhe më tej raportet që ka me fshatin Smirë. Haliti është interesuar për organizimet, aksionet, iniciativat dhe aktivzmin qytetar në përgjithësi, duke inkurajuar banorët që ta vazhdojnë traditën e tyre të mirë të qytetarisë aktive.

Kryetari i Smirës, Afrim Salihu e ka njoftuar përfaqësuesin e FIQ-it, me zhvillimet në fshat, siç janë kanalizimi, asfaltimi I rrugës për Viti, pastaj projekti në pritje për fushat e sportit në oborrin e shkollës si dhe propozimet dhe idetë për projekte në të ardhmen si: ndriçimi dhe gjelbërimi apo mbjellja e drunjve dekorativ në ndonjë pjesë të fshatit. Salihu ka falënderuar FIQ-in për interesimin dhe mbështetjen që i ka dhënë Smirës dhe është shprehur i gatshëm të vazhdojë bashkëpunimin që e ka nisur udhëheqja e kaluar r fshatit dhe aktivistë të tjerë. 

Ndryshe FIQ ka realizuar në Smirë tri projekte si dhe e ka marrë shembull Smirën në gjithë Kosovën për aktivizëm qytetar, duke i përfshirë madje në një projekt të vetin dy aktivistë të Smirës, të cilat kanë mbajtur ligjërata në 10 fshatra në pesë komuna të Kosovës për qytetarinë aktive.

Leave A Reply