testi_i_matures_gati

Foto: Astrit Shabiu

Shkolla e Smirës e  gatshme për  mbajtjen e testit të maturës 2013.  Në lokalet e saj, nesër provimit do t`i parashtrohen 129 maturantë të Gjimnazit të Përgjithshëm dhe të atij Gjuhësor të shkollës së mesme “Kuvendi i Lezhës” në Viti.

Leave A Reply