UEB_FAQJA_320x200Faqja e Smirës arkiva.fshatismire.com, po masovizohet gjithnjë e më shumë. Shikueshmëria e saj po ngritet vazhdimisht. Në muajin janar të këtij viti ka pasur 9548 vizita, nga 4946 vizitorë unikë, që është edhe record tjetër i saj. Kjo i bie që faqja ka pasur 318 vizita në ditë, ose 13 vizita në orë. Nëse e thjeshtësojmë akoma, i bie çdo 5 minuta nga një vizitë. Në faqen e Smirës gjatë janarit 2013 janë shfletuar gjithsej 29179 faqe tjera, si lajme, njoftime, etj.

Koha mesatare që një vizitorë ka kaluar në faqe është 3 miuta. Më së shumti faqja është vizituar në këto vende: Kosovë 4972 vizita Zvicër 1524 Gjermani 1298 Francë 452 Maqedoni 327 Shqipëri 323 SHBA 152 Austri 138 Itali 77 Suedi 41 Kjo konsideratë për punën tonë na inkurajon për të vazhduar edhe më me përkushtim për të përcjellur tek ju, kudo që jeni, kënaqësinë dhe ndjenjat e jetës në atdhe, përmes informacioneve, materialeve dhe fotografive nga vendlindja jonë-SMIRA. Ju falënderojmë për mbështetjen që po i jepni faqes së të gjithë smirasve: www. fshatismire.com!

Leave A Reply