UEB_FAQJA_320x200Faqja e Smirës arkiva.fshatismire.com, ka shpërhyer fare në vitin 2012.

Prej janarit është rritur dyfish shikueshmëria, kurse vetëm gjatë muajit të kaluar ka pasur 8147 vizita, nga 3970 vizitorë unikë.

Në faqen e Smirës janë shfletuar gjithsej 31 778 faqe tjera, si lajme, njoftime, etj.

Koha mesatare që një vizitorë ka kaluar

në faqe është 4 minuta e 20 sekonda.

Më së shumti faqja është vizituar në këto vende:

Kosovë 3686 vizita

Zvicër 1731

Gjermani 1131

Francë 610

Shqipëri 295

Maqedoni 126

Austri 122

SHBA 99

Itali 68

Suedi 67

Kjo konsideratë për punën tonë na inkurajon edhe për të vazhduar me më shumë përkushtim për të përcjellur tek ju, kudo që jeni, kënaqësinë dhe ndjenjat e jetës në atdhe, përmes informacioneve, materialeve dhe fotografive nga vendlindja jonë-SMIRA.

Ju falënderojmë për mbështetjen që po i jepni faqes së të gjithë smirasve: www. fshatismire.com!

Leave A Reply