Faqja_e_Smires_shkurt_2011Faqja e Smirës arkiva.fshatismire.com, po vazhdon të mbajë në nivel  interesimin e smirasve.  Statistikat e reja tregojnë se në muajin mars ka pasur 1799 vizita. Kurse në faqen e Smirës janë  shfletuar gjithsej 13504  faqe tjera, psh. Fshati, kultura, diaspora, lajme, njoftime, barcoleta, keshilla…etj. Prej hapjes, më 26 dhjetor 2010, faqja e Smirës ka pasur mbi 5000 vizita….

 Sipas statistikave,  koha mesatare që një vizitor ka qëndruar në ueb-faqe, në mars, është 7 minuta e 13 sekonda.

Faqja e Smirës gjatë këtij muajit   është hapur në këto shtete:

  1. Kosovë         924 vizita
  2. Zvicër            439 vizita
  3. Gjermani        225 vizita
  4. Francë             84 vizita
  6. Shqipëri           34 vizita
  7. Norvegji           20 vizita
  8. Austri               16 vizita
  9. Maqedoni        14 vizita
 10. SHBA                7 vizita
 11. Suedi                 7 vizita

Përveç kësaj deri tani rreth 70 bashkëvendas tanë na kanë shkruar në librin e mysafirëve dhe 264 persona e kanë pëlqyer faqen e Smirës në portalin Facebook.

Kjo konsideratë për punën tonë na inkurajon edhe më shumë për të vazhduar me më shumë përkushtim për të përcjellur tek ju, kudo që jeni, kënaqësinë dhe ndjenjat e jetës në atdhe,  përmes informacioneve, materialeve dhe fotografive nga vendlindja juaj-SMIRA.
Ju falënderojmë për  mbështetjen që po i jepni faqes së të gjithë smirasve: www. fshatismire.com

Leave A Reply