-Smirasit që jetojnë dhe punojnë në Zvicër, kanë vendosur të veprojnë më seriozisht dhe më të organizuar si bashkësi. Më 26 nëntor të vitit 2010, ata janë tubuar dhe kanë mbajtur një mbledhje për të zgjedhur përfaqësues që do të merrnin barrën e organizimit dhe udhëheqjes së aktiviteteve në qytetet ku jetojnë.  Në këtë takim smirasit e kanë zgjedhur edhe kryesinë, në këtë përbërje:

 

Kryetar-Ilir Zuka

Nënkryetar 1-Ramadan Rrahmani

Nënkryetar 2-Mustafë Ademi

Sekretar-Fadil Ademi

Arkatarë-Lah Jashari e Mifail Imeri

Përfaqësues për Lausanne-Xhavit Salihu

Përfaqësues për Francë- Naser Hajrullahu. 

 

-Për të gjitha informatat shtesë rreth detajeve të funksionimit të kësaj kryesie dhe për gjithçka që ju intereson rreth aktiviteteve të saj, mund të kontaktoni përmes adresave që për momentin i kam: Ramadan Rrahmani në adresën:  dani_zavi@hotmail.com ose Fadil Ademi në: smiraki@hotmail.com.

 

 

 

 

Leave A Reply