Faqja_e_Smires_shkurt_2011Faqja e Smirës arkiva.fshatismire.com  po  vazhdon të shikohet shumë sidomos nga smirasit, por  edhe nga njerëz të tjerë. Sipas statistikave që kemi nxjerrë, për këta dy muaj të funksionimit, faqja është vizituar nga  3225 persona (1898 në janar dhe  1327 në shkurt) nga Kosova dhe shtete tjera-mesatarisht nga 54 vizitorë në ditë.  Statistikat tregojnë se koha mesatare që një vizitor ka qëndruar në ueb-faqe është 8·minuta.·

Ueb faqja është shikuar në këto shtete:

Kosovë               1553
Zvicër                   825
Gjermani                509
Francë                   108
Maqedoni                68
Norvegji                   50
Austri                       23
Shqipëri                   21
SHBA                       19
Suedi                        12

Përveç kësaj rreth 60 bashkëvendas tanë na kanë shkruar në librin e mysafirëve dhe mbi 200 persona e kanë pëlqyer faqen e Smirës në  portalin Facebook.

Komentet që i kemi marrë gjatë kësaj kohe, kanë qenë  kryesisht pozitive dhe mirënjohëse. Smirasit shprehin falënderime për këtë hap,  me shpresën  se nuk do të mungojë mbështetja edhe  e të tjerëve, në mënyrë që faqja të jetë  sa më e mirë dhe të arrijë objektivat-aktivizmin shoqëror për të  mirën e komunitetit dhe ngritjen e cilësisë  së jetës në fshat.

Kjo konsideratë për punën tonë na inkurajon edhe më shumë për të vazhduar me më shumë përkushtim për të përcjellur tek ju, kudo që jeni,  kënaqësinë dhe ndjenjat e jetës në atdhe,  përmes informacioneve, materialeve dhe fotografive nga vendlindja juaj-SMIRA.

Ju falënderojmë për fjalët e mira dhe për mbështetjen që po i jepni faqes së të gjithë smirasve kudo qëjanë: www. fshatismire.com
 

 

Leave A Reply