Numra me rëndësi

Administratori i fshatit Smirë Afrim Salihu: 044/195-748

Komuna e Vitisë: 0280/381-647 (prej orës 08:00-16:00)

Kryetar i Komunës Sokol Haliti: 0280 381-626

Bashkësia Islame Viti: 0280 380-211

Ekonomia e Pyjeve Viti:  0280 381-810

Brigada e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit Viti:  093

Emergjenca Viti:  0280 382-021

Shtëpia e Shëndetit Viti:  0280 381-366

OSCE Tel:   0280 381-543