Ndërmarrjet smirase, të cilat gjenden në vendlindje dhe jashtë saj. BASHKOHU EDHE TI!