Varrezat e Bregut të bjeshkollavës në Smirë janë duke u pastruar nga  kompania për mirëmbajtjen e kopshtit ‘H&H GARDEN’ në pronësi të Hetem Hetemi dhe Halil Zuka që kanë ofruar punën e dorës gratis.Kurse disa të tjerë kanë ofruar shpenzimet e derivateve, në mënyrë që kjo hapësirë publike të duket më mirë.  Këshilli i fshatit, por edhe krejt fshati Smirë u janë falënderues për këtë kontribut të çmuar

Leave A Reply