Java Ndërkombëtare e Edukimit do të zerë vend edhe në Kosovë. Me këtë rast do të organizohen një seri aktivitetesh. Nikoqir të kësaj ngjarjeje do të jenë Ambasada Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Qendrën Amerikane për Këshillim. Duke filluar nga sot e deri më 20 nëntor, do të shpaloset një program i rëndësishëm informativ rreth edukimit cilësor sipas sistemit amerikan. Prezentime interesante me informata relevante do të iu ofrohen të pranishmëve.

Leave A Reply