Mërgimatarët nuk ndalen së ndihmuari shkollën e fshatit.

Musa (Jahi) Salihu ka sjellë materiale shkollore për nxënës: 8 çanta, 40 fletore, 20 blloka,16 vizore, disa lapsa, kompasa, goma, ngjyra dhe makina për gdhendje të lapsave.  Kurse, Bashkim (Xhavit) Salihu i ka sjellë shkollës së Smirës, katër topa të basketbollit nga Zvicra.

Shkolla është falënderuese për këtë përkushtim të mërgimtarëve tanë.

Leave A Reply