Caritas-i zviceran ka kompletuar me inventar dhe me mjete për realizimin sa më të mirë të orëve mësimore, klasën parafillorer në Shkollën e Mesme të Ulët ‘Dëshmorët e 5 Prillit’, në Smirë.

Udhëheqja e shkollës  është shprehur falënderuese për këtë ndihmë.

 

Leave A Reply