Tridhjetë e gjashtë nxënës të Shkollës së Mesme të Ulët “Dëshmorët e 5 Prillit” në Smirë, nuk e përfunduan vitin shkollor 2014/15. Ata bashkë më familjet e tyre shkuan jashtë shtetit, në valën e fundit të migrimit të kosovarëve drejt Evropës.

Leave A Reply