Nxënësit e klasave të nënta, në Smirë,  në testin e arritshmërisë arritën rezultate të mira. Nga rezultatet që u publikuan më 8 qershor 2015,  rezulton se ata arritën 75.13 % të pikëve maksimale.

Udhëheqja  e shkollës i ka uruar nxënësit  për sukseset e arritura.

Leave A Reply