Zahir Avdyli, me grupin e tij, duke i ngjyrosur, sot, vullnetarisht shtyllat prej betoni të rrethojës së oborrit të Shkollës së Mesme të Ulët “Dëshmorët e 5 Prillit”, në Smirë.  Udhëheqja e shkollës ka falënderuar Zahirin me shokë dhe të gjithë vullnetmirët tjerë, që po kontribuojnë në funksion të krijimit  të  ambientit sa më të mirë  për nxënësit.

Leave A Reply