Banorë të fshatit Skifter të Vitisë, janë të interesuar të hartojnë një strategji për zhvillimin e fshatit, si dokument i rëndësishëm i cili do të përcaktojë prioritetet në fshat.  Gjatë një takimi të përbashkët me përfaqësuesit e institucioneve komunale, ata janë shprehur se ky dokument do t`u mundësojë prezantimin e fshatit para donatorëve apo investitorëve të ndryshëm.

Mentor Rexhepi, përfaqësues i OJQ Elita, ka thënë se  strategjia për pesë vitet e ardhshme, do të përcaktojë  potencialet si dhe objektivat zhvillimore të këtij lokaliteti. Ai këtë strategji e sheh si një mundësi shtesë që qytetarët të përfitojnë projekte që janë në interes të zhvillimit të lokalitetit të tyre. Rexhepi i ka inkurajuar Këshillin e fshatit Skifter që të ulet bashkë me grupet e interesit dhe ekspertët dhe të listojë prioritetet e komunitetit, në mënyrë që ato të mund të përfshihen në buxhetin komunal për vitin e ardhsëm, ose eventualisht të jenë të gatshme në mënyrë që t`u prezantohen investitorëve apo donatorëve.

Kryetari i Këshillit të fshatit Skifter, Demush Sadiku, ka thënë se strategjia për zhvillim ekonomik  është në interes të vetë banorëve. ‘Këtë duhet ta kuptojmë si të tillë, sepse ne kemi takime të rregullta mujore në të cilat diskutojmë problemet, nevojat dhe prioritetet tona, por kështu e shkruar dhe e sistemuar është document serioz dhe në njëfarë mënyre zyrtar. Kështu që ne në të ardhmen së paku për 5 vitet e ardhshme ne mund të bazohemi në të’, ka thënë Sadiku.

Takimi me banorët e Skifterit, është organizuar nga OJQ “Elita” e cila në bashkëpunim me institucionet komunale të Vitisë, është duke zbatuar projektin “Qytetarët faktorë vendimmarrës”, që realizohet në kuadër të projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO -K) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Leave A Reply