Mërgimtari smiras, Mirali Shabani vazhdon ta ndihmojë vendlindjen e tij. Ai ka sjellë sërish topa futbolli-dhuratë Shkollës së Mesme të Ulët ‘Dëshmorët e 5 Prillit’.  Miraliu tha se e ka ndjerë obligim që të kontribuojë sado pak për shkollën në të cilën ka mësuar edhe vet, duke e ditur nevojën. Përveç kësaj, Miraliu i dha shkollës një donacion prej 100 Sfr.

Drejtori Xhavit Sahiti, në emër të shkollës e ka falënderuar Miraliun, i cili shpeshëherë ndihmon shkollën tonë me gjëra sportive dhe mjete financiare.

Leave A Reply