Në një takim që është mbajtur në organizimin e Ekipit Komunal të OSBE-së në Viti ku pjesëmarrës ishin drejtor të shkollave dhe nxënës të Komunës së Vitisë është folur për parandalimin e keqtrajtimit të dhunës në shkollë. Ndonëse gjatë këtij takimi janë paraqitur disa të dhëna statistikore shumica e pjesëmarrësve theksuan se nuk ka dhunë  në shkollat e kësaj komune  përveç disa raste të izoluara.

Drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit, Qahil Sinani  tha se rastet e tilla janë të rralla dhe të izoluara. “ Jemi dëshmitarë të kohës së nuk ka dhunë nëpër shkollat e Komunës sonë. Natyrisht ka raste të izoluara por megjithatë institucionet komunale të Vitisë janë përkujdesur që problemet brenda shkollave në mes të mësimdhënësve dhe nxënësve të zgjidhën  sipas rregulloreve”,  u shpreh Sinani.  Ndërkaq për çështjet e keqtrajtimeve- dhunës fizike dhe psikike dhe pasojat e saj tek nxënësit ka folur Shqipe Rexhepi, Psikologe nga Drejtoria Komunale e Arsimit. Ndërkaq Drejtorët e Drejtorive theksuan se nuk ka keqtrajtim apo dhunë ndaj nxënësve duke potencuar se shpesh here ndodhë që nxënësit të bashkohen kundër një mësimdhënësi të caktuar dhe që sipas tyre kjo ndodhë për shkak  se ata  trimërohen nga liria e garantuar. Megjithatë gjatë këtij takimi ata janë pajtuar që nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit të njihen me rregulloret përkatëse të arsimit dhe që kjo të zbatohet në përpikmëri.  Për ndryshe Kuvendi Komunal i Vitisë gjatë këtij viti ka aprovuar Rregulloren për sjellje dhe disiplinë të nxënësve për shkollat fillore dhe të mesme të ulëta, Rregulloren për sjellje dhe disiplinë të nxënësve për shkollat e mesme të larta si dhe Rregulloren  për përgjegjësitë disiplinore dhe materiale të punëtorëve arsimor .

 

Leave A Reply