Zahir (Beqir) Avdyli, me punëtorët e tij, po ofron punën vullnetare në renovimin e dy  klasave të mësimdhënësve Emin Ahmeti dhe Bashkim Zeqiri, në Shkollën e Mesme të Ulët  “Dëshmorët e 5 Prillit”, në Smirë. Materialin dhe ngjyrat i ka siguruar shkolla, kurse prindërit bëjnë punën. Në këtë formë,  deri tani janë renovuar edhe disa klasë të tjera të kësaj shkolle.

Leave A Reply