Organizata Forumi për Iniciativa Qytetare-FIQ e vazhdon traditën e shpërfaqjes së kontributit vullnetar të  njerëzve, shoqatave ao kompanive,  të cilët në mënyrë sistematike përmes formave të ndryshme, qoftë me mjete financiare, material e pajisje, apo shërbime,   kanë mbështetur apo ndihmuar kategpri të caktuara, apo shoqërinë në përgjithësi.

Në konkursin e përvitshëm FIDES, mund të aplikosh apo mund të nominosh ndonjë person, shoqatë apo kompani,  që ka dhënë shembuj të tillë.

Kategoritë për çmimet FIDES 2014 janë:

Kompanitë, individët, OSHC-të dhe komunat, mund të aplikojnë për kategoritë e mëposhtme:

  • Çmimin FIDES për kontribut në nivel kombëtar (për kompanitë)
  • Çmimin FIDES për kontribut në zhvillimin e qëndrueshëm (vetëm për Organizatat e Shoqërisë Civile)
  • Çmimin FIDES për kontributin individual
  • Çmimi FIDES nga diaspora (biznese, ose individë nga diaspora)
  • Çmimin FIDES për Komuna

APLIKACIONET dhe gjithcka tjeter e gjeni ne kete link  http://fiq-fci.org/sq/fides-2014

 

 

 

Leave A Reply