Prindërit Bujar Misini, Fevzi Berati dhe Gazmend Hyseni, po punojnë vullnetarisht në renovimin e mësonjtores ku mësojnë nxënësit e klasës I-2 të mësueses Shpresa Zuka dhe e VI-1, të arsimtarit Sylejman Shabiu, në SHMU ‘Dëshmorët e 5 Prillit’, në Smirë. Një pjesë të materialit e ka siguruar shkolla, një pjesë prindërit e nxënësve.

 

Leave A Reply