është viti i tretë që Ramadan Rrahmani, në fillim të vitit të ri shkollor, dhuron komplete me canta, fletore, lapsa, goma, ngjyra, plastelina e material dhe mjete tjera mësimore, për 10 nxënës të ciklit të ulët në nevojë të shkollës së Smirës. Drejtori i shkollës, Xhavit Sahiti në emër të shkollës dhe përfituesve të këtyre dhuratave e ka falënderuar Danin për përkushtimin dhe gjestin e tij.

Leave A Reply