Një eskavator po punon në hapjen e rrugës së vjetër fushore e cila të shpie nga Smira në Viti, e cila pastaj do të shtrohet me zhavorr. Projekti është financuar nga Fondi i zhvillimit rural i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Viti. Njoftohen të gjithë qytetarët e Smirës që kanë prona përskaj asaj rruge të dalin në vendin e ngjarjes për të përcjellë punimet.

1 Koment

Leave A Reply