Banorët e Smirës po vazhdojnë të ndihmojnë projektin për zhvendosjen e depos së druve dhe ndërtimin e rrethojës së shkollës së fshatit, të cilin vullnetarisht e ka bërë ing. Mentor Ibishi. Deri më tani, vullnetarisht janë mbledhur 2835 euro. Pas një analize të punës së deritanishme, drejtori i shkollës Xhavit Sahiti, kryetari i Këshillit të shkollës Emrush Azizi dhe komisioni në përbërje: Bahri Zuka, Kemur Mustafa, Izijadin Ahmeti, Agim Hasani, Imri Sahiti, vlerësojnë se është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe duke falëneruar edhe të gjitha kompanitë dhe qytetarët e fshatit Smirë për kontributin e dhënë.
Udhëheqja e shkollës dhe komisioni u morën vesh që të ndërrohet forma e aksionit, pasi që tashmë të gjithë qytetarët e fshatit Smirë janë të njoftuar për qëllimin dhe punët që janë në vijim e sipër. Nëse ndonjë qytetar shpreh gatishmëri për ndihmë në aksionin e filluar, këtë mund ta bëjnë në ditë dhe javët në vijim, te cilido individ i lartë cekur.
Ja lista e kontribuesve të deritanishëm:

MIGROSI 200E,

Emrush Azizi 100 €,
Mentor Ibishi 100 €,
Femi Ramadani 100 €,
Njazi Fejzullahu 100€,
Izer Salihu 100 €,
K.B.Agropharm (Besim Sahiti) 100€,
Xhavit Salihu 100 €,
Ejup Ahmeti 100 €

Xhavit Sahiti 50 €,
Shani Ferizi 50€,
Arben Sejdiu 50€,
Sami Ramadani 50€,
Gazmend Bajrami 50€,
Musli Ahmeti 50€,
Ibrahim Ahmeti 50 €,
Qahil Imeri 50€,
Nezir Hasani 50 €,
Kemur Mustafa 50 €,
Hasan Hasani 50€,
Muzafer Avdyli 50 €,
Ibrahim Ademi 50€,
Muzafer Shabani 50€,
Rrahim Avdyli 50€,
Bahri Haliti 50€,
Blerim Mehmeti 50 €,
Metush Sylejmani 50€,
Tahir Ahmeti 50 €,
Njazi Zuka 50€
Mumin Idrizi 50

Feriz Idrizi 30€,
Osman Sejdiu 30 €,
Nezir Ramadani 30€,
Brahim Pajaziti 30€,
Naim Idrizi 30 €,

Selim Sejdiu 25

Nazmi Shabani 20 €,
Emrush Sejfullahu 20€,
Naim Hetemi 20€,
Sami Ibrahimi 20€,
Remzi Shaqiri 20€,
Abaz Ramadani 20€,
Zekir Avdiu 20€,
Bajram Bajrami 20€,
Besim Ramadani 20€,
Islam Ramadani 20€,
Danush Ibrahimi 20€,
Kemajl Murtezi 20€,
Avdulla Ramadani 20€
Fahri Jetishi 20€,
Fadil Jetishi 20€,
Shinasi Isa 20€,
Naim Sejdiu 20 €
Ibush Ramadani 20€
Gëzim Arifi 20€
Mahir Agushi 20E
Mentor Zuka 20€

Sali Hasani 15€,
Esat Sahiti 15€,

Hysni Hasani 10€,
Ibrahim Mustafa 10€,
Mustaf Hamiti 10€,
Fehmi Ramadani (Cernovit) 10€,
Hetem Hetemi 10 € ,
Basri Pajaziti 10 €,
Mentor Avdyli 10€,
Beshir Salihu 10€,
Imer Imeri 10€,
Hajrush Sahiti 10 €,
Basri Ramadani 10€,
Sahit Sylejmani 10€,
E, Isak Rexhepi 10€
Arsim Rexhepi 10€
Imri Sahiti 10€
Nazmi Ramadani 10€

Leave A Reply