mars 2013 shkolla e para ne kuizRenovimi komplet i Shkollës se Mesme të Ulët “Dëshmorët e 5 Prillit’, është paraqitur si nevojë urgjente nga Këshilli i shkollës. Në mbledhjen e fundit u prezantua edhe paramasa me të dhënat konkrete dhe punët që duhet të kryhen. Projekti përfshin iIzolimi n dhe fasadimin e pjesë së jashtme të objektit, suvatimin e krejt sipërfaqes brenda dhe vendosjen e dyshemesë së re nëpër klasë, zyre e kabinete. Krejt këto intervenime parashihen të bëhen vetëm në pjesën e vjetër të shkollës, por jo në aneksin e ri. Gjendja fizike e shkollës është përkeqësuar, sidomos pas instalimit të sistemit të ngrohjes qendrore, pasi që për shkak të kondenzimit të ajrit, në pjesë të mureve brenda janë krijuar shtresa të mykut. 

Drejtori Xhavit Sahiti ka thënë se drejtori i Drejtorisë së Arsimit në Viti, në një vizitë që i ka bërë shkollës së Smirës, ka porositur që të bëhet një regjistrim i gjendjes me nevojat dhe ndryshimet që duhet të bëhen, në mënyrë që kërkesa të dërgohet sa më shpejt në Ministrinë e Arsimit. 

Përveç kësaj, Këshilli diskutoi edhe për problem tjera si dhe për mabrëvajtjen e procesit edukativo-arsimor. Drejtori Sahiti, duke raportuar para anëtarëve të këshillit, tha se në përgjithësi prej se ka ardhur, nuk ka vërejtur ndonjë problem të theksuar, por tha se disa mësimdhënës, pa i zënë në gojë emrat e tyre, nuk janë të përgatitur sa duhet për punë. Andaj ai kërkoi përkushtim më të madh nga mësimdhënësit dhe përgatitje më serioze para se të vijnë në shkollë. Edhe sa i përket higjienës, drejtori Sahiti tha se niveli i pastërtisë do të përmirësohet në vazhdimësi, sidomos tash ku është punësuar edhe punëtori I tretë teknik, pas pensionimi të njërit prej tyre.Drejtori i ri, Xhavit Sahiti u shpreh i vendosur se gjërat do të ndryshojnë për të mirë dhe se është i përkushtuar maksimalisht për rregull, rend, disiplinë dhe nivel të lartë të arsimit në shkollë.

Kryetari i ri i Këshillit të Shkollës, Emrush Azizi, shprehu gatishmërinë për bashkëpunim të ngushtë me organet udhëheqëse të shkollës si dhe me prindërit e me të gjithë edhe për projektin e renovimit por edhe për të mirën e përgjithshme të shkollës.

Leave A Reply