ditari-shkolle-mk4.11 ka dale të jetë nota mesatare në gjysmëvjetorin e parë në Shkollën e Mesme të Ulët  “Dëshmorët e 5 Prillit”, në Smirë.  Në ciklin e ulët, prej kl. I-V, nota mesatare është 4.36, kurse ka pasur gjithsej  579, prej tyre 384 të arsyeshme dhe 195 pa arsye.

 

Në ciklin e lartë prej kl. VI-IX, nota mesatare për këtë gjysmëvjetor ka qenë 3.80.  Sa I përket vijimit në mësim, nxënësit e këtij ciki janë treguar më pak të interesuar. Ata kanë bërë gjithsej  2231, prej tyre  1526 me arsye dhe 705 pa arsye.

Pavarësisht këtij rezultati të mirë, Këshilli I shkollës në mbledhjen e fundit ka kërkuar më shumë angazhim dhe përkushtim nga personeli në mënyrë që të arrihet një standard më i lartë, sa i përket cilësisë në arsimin smiras.        

Leave A Reply